Aplikacja ogólna nadal możliwa

W lutym bieżącego roku sejm zadecydował, iż nie będzie już można kształcić prawników na aplikacji ogólnej. Zmiana ta została uchwalona, ale nie weszła jeszcze w życie. W międzyczasie Minister Sprawiedliwości ogłosił kolejny nabór na starych zasadach i tym oto sposobem będzie można nadal studiować aplikację ogólną. Jest to rozwiązanie o tyle niekorzystne, ponieważ po deregulacji zawodów prawniczych aplikacja ogólna straciła sens istnienia. Jest to również szkoda dla budżetu państwa. Każdy aplikant otrzymuje bowiem stypendium w wysokości ponad 3 tys. złotych, a nauka trwa rok.