Adwokat bez togi?

Adwokaci kojarzeni są przez większość ludzi z powodu noszenia przez nich charakterystycznych wełnianych sukienek, które są nazywane togami. Nie wszędzie jest to jednak obowiązkowe. W Berlińskich sądach nie ma takiego przymusu. Według tamtejszych przepisów adwokat może, ale nie musi przyjść na rozprawę w todze. Zamiast tego może uczestniczyć w procesie ubrany w ,,zwyczajowy strój„. Pojęcie to jednak nie jest zdefiniowane. Zakłada się, że jest to klasyczny i elegancki zarazem ubiór, który nie narusza powagi sądu. W Polsce toga cały czas jest obowiązkowym strojem adwokatów.

Czy rewolucja w kontaktach z Urzędem Skarbowym jest możliwa?

Dawniej regułą była interpretacja wszelkich niejasności w przepisach na korzyść państwa. Stąd brało się bardzo dużo spraw kontrowersyjnych i ogólnego przeświadczenia o niesprawiedliwości oraz szkodliwości działań urzędników. Nowelizacja ustawy podatkowej zakłada działania odwrotne od dotychczasowych, które mają podatnikowi dać szanse równe, a nawet większe. To świetne propozycje z punktu widzenia obywateli. Zasada rozstrzygania sporów na korzyść podatnika to zupełnie nowe podejście, które może mieć bardzo pozytywne skutki wizerunkowe dla całego państwa. Ponadto z likwidowany ma zostać obowiązek korygowania kosztów PIT i CIT. To prawdziwa zmora rozliczających się przedsiębiorców zmuszanych do ciągłego sprawdzania faktur. Nowe przepisy wydają się być wielce korzystne.

Obowiązki i usługi adwokatów

Aby móc być nazwanym adwokatem trzeba spełniać co najmniej 2 podstawowe warunki. Przede wszystkim należy ukończyć studia wyższe na kierunku prawo. Drugim elementem, który również jest prawie niepomijalny to odbycie aplikacji. Prawie niepomijalny, ponieważ tytuł profesora prawa zwalnia z takiego obowiązku. Do świadczonych przez adwokata usług należy reprezentowanie swoich klientów na rozprawach sądowych w postaci odpowiedniego pełnomocnika, udzielanie porad prawnych oraz parę innych. Bardzo ważne jest również to, że zobowiązuje go tajemnica zawodowa, a więc nie może zdradzić powierzonych mu przez nas informacji.

Kłamca lustracyjny a adwokatura

Naczelny Sąd administracyjny wydał właśnie wyrok w sprawie ponownego wpisania na listę adwokatów osobę, która złożyła fałszywe oświadczenie lustracyjne. Zadaniem sądu takie wpisanie do rejestru jest niemożliwe. Sąd argumentując swój wyrok przyznał, iż adwokat to osoba zaufania publicznego, która musi wyróżniać się nieskazitelnym charakterem. Ktoś kto świadomie kłamał odnośnie swojej przeszłości w oświadczeniu lustracyjnym nie może być godnym ponownego zaufania. Dlatego więc kłamcy lustracyjni nie będą wpisywaniu ponownie na listy adwokatów.