Umiejętności prawnika

Prawnik to osoba specjalizująca się w znajomości prawa. Ale oprócz świetnego orientowania się w przepisach prawnik musi wykazywać się również wieloma innymi umiejętnościami. Prawnik musi umieć wyrażać swoje myśli, więc niezbędna mu jest do tego odpowiednia wiedza językowa. Ponadto jego praca polega na kontakcie z innymi ludźmi. Musi on znać mechanizmy, które rządzą społeczeństwem i w tym zakresie musi posiadać wiedzę z socjologii. Niezbędne jest również poznanie mechanizmów ludzkiej psychiki. Stąd prawnik musi znać się na psychologii.

Aplikacja ogólna nadal możliwa

W lutym bieżącego roku sejm zadecydował, iż nie będzie już można kształcić prawników na aplikacji ogólnej. Zmiana ta została uchwalona, ale nie weszła jeszcze w życie. W międzyczasie Minister Sprawiedliwości ogłosił kolejny nabór na starych zasadach i tym oto sposobem będzie można nadal studiować aplikację ogólną. Jest to rozwiązanie o tyle niekorzystne, ponieważ po deregulacji zawodów prawniczych aplikacja ogólna straciła sens istnienia. Jest to również szkoda dla budżetu państwa. Każdy aplikant otrzymuje bowiem stypendium w wysokości ponad 3 tys. złotych, a nauka trwa rok.

Prawnik Porady

Każdemu człowiekowi chociaż raz w życiu potrzebny był prawnik. Porady prawnej można zasięgnąć bezpośrednio u niego, u adwokata, radcy prawnego oraz notariusza. Można także skorzystać z infolinii oraz serwisów oferujących porady prawne przez telefon, a także skontaktować się z prawnikiem online. Wiele kancelarii prawnych coraz częściej wprowadza taką usługę u siebie.

Warto także zapoznać się kompetencjami i uprawnieniami osób, z którymi zamierzamy się spotkać i szukać u nich pomocy. Mimo iż nazw zawodów związanych z prawem używamy zamiennie, należy pamiętać, że adwokat lub radca prawny to nie to samo co prawnik. Porady prawnej udzieli nam każdy z powyższych. Każdy z nich sporządzi dla nas opinie prawne, opracuje projekty aktów prawnych. Jednak prawnik stoi najniżej w hierarchii i jeśli chodzi o reprezentowanie klienta przed sądem, to posiada najmniejsze uprawnienia, czyli np. nie może bronić klientów w sprawach karnych i karnoskarbowych. Podobnie zresztą jest w przypadku radcy prawnego.

Nie będzie aplikacji ogólnej

W sejmie ustalono właśnie nowelizację ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.To ważna wiadomość dla wszystkich prawników, którzy zamierzają kontynuować naukę na jednej ze specjalizacji. Szkoła kształcąca przyszłych sędziów i prokuratorów mieści się w Krakowie. Od 2016 roku uczelnia będzie przygotowywać prawników tylko i wyłącznie do wykonywania zawodu sędziego lub prawnika. Zmiany te są spowodowane koniecznością zwiększenia liczby tych dwóch grup zawodowych. Nabory na obie aplikacje będzie ogłaszał Minister Sprawiedliwości.

Prawo publiczne ponad prywatnym

Ius publicum privatorum pactis mutari non potest – jest to niezwykle ważna paremia prawnicza mówiąca o tym, że prawo prywatne nie może stać ponad prawem publicznym. Oznacza to, że zapisy w umowie sprzeczne z prawem publicznym – będą nieważne. Jest to szczególnie ważne w relacjach biznesowych gdy jedna strona próbuje w jakiś sposób oszukać drugą. W takim przypadku strona, która padłaby ofiarą oszustwa jest chroniona dzięki prawu publicznemu.

Innym przykładem zastosowania tej paremii są umowy pomiędzy pracownikami, a pracodawcami. Niezależnie od tego czy chodzi tutaj o umowę o pracę czy umowę o zlecenie – jeżeli przepisy prawa publicznego to możemy liczyć na to, że z pomocą prawnika wygramy przed sądem.