Czy rewolucja w kontaktach z Urzędem Skarbowym jest możliwa?

Dawniej regułą była interpretacja wszelkich niejasności w przepisach na korzyść państwa. Stąd brało się bardzo dużo spraw kontrowersyjnych i ogólnego przeświadczenia o niesprawiedliwości oraz szkodliwości działań urzędników. Nowelizacja ustawy podatkowej zakłada działania odwrotne od dotychczasowych, które mają podatnikowi dać szanse równe, a nawet większe. To świetne propozycje z punktu widzenia obywateli. Zasada rozstrzygania sporów na korzyść podatnika to zupełnie nowe podejście, które może mieć bardzo pozytywne skutki wizerunkowe dla całego państwa. Ponadto z likwidowany ma zostać obowiązek korygowania kosztów PIT i CIT. To prawdziwa zmora rozliczających się przedsiębiorców zmuszanych do ciągłego sprawdzania faktur. Nowe przepisy wydają się być wielce korzystne.