Kłamca lustracyjny a adwokatura

Naczelny Sąd administracyjny wydał właśnie wyrok w sprawie ponownego wpisania na listę adwokatów osobę, która złożyła fałszywe oświadczenie lustracyjne. Zadaniem sądu takie wpisanie do rejestru jest niemożliwe. Sąd argumentując swój wyrok przyznał, iż adwokat to osoba zaufania publicznego, która musi wyróżniać się nieskazitelnym charakterem. Ktoś kto świadomie kłamał odnośnie swojej przeszłości w oświadczeniu lustracyjnym nie może być godnym ponownego zaufania. Dlatego więc kłamcy lustracyjni nie będą wpisywaniu ponownie na listy adwokatów.