Nie będzie aplikacji ogólnej

W sejmie ustalono właśnie nowelizację ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.To ważna wiadomość dla wszystkich prawników, którzy zamierzają kontynuować naukę na jednej ze specjalizacji. Szkoła kształcąca przyszłych sędziów i prokuratorów mieści się w Krakowie. Od 2016 roku uczelnia będzie przygotowywać prawników tylko i wyłącznie do wykonywania zawodu sędziego lub prawnika. Zmiany te są spowodowane koniecznością zwiększenia liczby tych dwóch grup zawodowych. Nabory na obie aplikacje będzie ogłaszał Minister Sprawiedliwości.