Prawo publiczne ponad prywatnym

Ius publicum privatorum pactis mutari non potest – jest to niezwykle ważna paremia prawnicza mówiąca o tym, że prawo prywatne nie może stać ponad prawem publicznym. Oznacza to, że zapisy w umowie sprzeczne z prawem publicznym – będą nieważne. Jest to szczególnie ważne w relacjach biznesowych gdy jedna strona próbuje w jakiś sposób oszukać drugą. W takim przypadku strona, która padłaby ofiarą oszustwa jest chroniona dzięki prawu publicznemu.

Innym przykładem zastosowania tej paremii są umowy pomiędzy pracownikami, a pracodawcami. Niezależnie od tego czy chodzi tutaj o umowę o pracę czy umowę o zlecenie – jeżeli przepisy prawa publicznego to możemy liczyć na to, że z pomocą prawnika wygramy przed sądem.