Stawki godzinowe w kancelarii

Sprawą sporną dzielącą klientów od adwokatów często pozostaje stawka godzinowa ustalona przez daną kancelarię. Okazuje się, że pretensje o zbyt wysokie stawki wcale nie są przesadzone.

Wiele kancelarii sztucznie zawyża ceny – niekoniecznie w wyniku złych intencji, efekt jednak jest zawsze taki sam – straty finansowe klienta. Bywa, że stawka prezentowana klientowi bywa nawet dwukrotnie (albo i trzykrotnie!) wyższa niż powinna być w rzeczywistości. Wynika to chociażby z chęci kancelarii to wzbudzania zaufania u bogatszych klientów, którzy bardzo często wybierają kancelarie poprzez „wystarczająco wysokie” stawki godzinowe. A więc w tym przypadku obniżenie opłaty wiązałoby się z utratą prestiżu.

Winowajcą wysokich stawek można też określić błędne szacowanie oferty, różnego rodzaju upusty, czy cięcia. Często również kancelarie opierają się wciąż o badania stawek godzinowych wykonanych lata temu – podczas gdy w międzyczasie zmieniły się czynniki zewnętrzne, ze wzrostem poziomu konkurencji na czele. Wciąż wiele kancelarii uważa obniżenie cen za najgorsze rozwiązanie. Tymczasem wielu klientów zniechęca się już na początku – bowiem niższą cenę prędzej czy później znajdą, nie zwracając na początku uwagi na to, czy otrzymają usługę na niższym, czy wyższym poziomie.