Umiejętności prawnika

Prawnik to osoba specjalizująca się w znajomości prawa. Ale oprócz świetnego orientowania się w przepisach prawnik musi wykazywać się również wieloma innymi umiejętnościami. Prawnik musi umieć wyrażać swoje myśli, więc niezbędna mu jest do tego odpowiednia wiedza językowa. Ponadto jego praca polega na kontakcie z innymi ludźmi. Musi on znać mechanizmy, które rządzą społeczeństwem i w tym zakresie musi posiadać wiedzę z socjologii. Niezbędne jest również poznanie mechanizmów ludzkiej psychiki. Stąd prawnik musi znać się na psychologii.